With remote learning still in effect across many education systems, students with limited access to internet and/or electronic devices struggle to learn and lag behind their peers. In the developing world, such barriers to learning can be precursors to massive education crises.

Photo by Compare Fibre on Unsplash


Since gaining independence from the Soviet Union in 1991, Azerbaijan has struggled with its identity. Many chose to sweep the centuries of subjugation and imperialism under the rug, refusing the victimhood. I argue that, in order to rediscover the Azerbaijani identity, there is a need to acknowledge and undo the legacies of Russian and Persian imperialism.

Photo by Markus Spiske on Unsplash
Photo by Markus Spiske on Unsplash


At a time when missiles are being launched and the fighting ensues between Armenian and Azerbaijani defence forces, I draw on the lessons from a Jewish-Arab school for peace to envision what co-existence might look like once both communities come together and start to live in peace, if and when that happens. Integrated schools with Armenian-Azerbaijani students should be at the heart of future peace and reconciliation efforts.

Photo by Feliphe Schiarolli on Unsplash


We all have different ways of searching for meaning in life. In doing so, we create personal narratives and build our own stories. My story is deeply intertwined with that of my grandpa, Abbasgulu’s life and publications. Unknowingly, he has left a legacy for me to follow and some big shoes to fill.

Abbasgulu posing in the Navy uniform


#13: Kimchi

A plate of kimchi (Photo by author)


Azərbaycanda qadınların təhsilə çıxışı ilə bağlı ciddi maneələrin olduğu haqqında həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Bu sahədə problemin nə qədər dərin olduğunu anlamaq üçün mövcud statistik məlumatlara baxmaq kifayətdir. Şəhla Qarayeva Təqaüd Proqramı kimi təşəbbüslər qadınların təhsilə əlçatanlığını işıqlandırmaq və həll yolları təklif etmək üçün yaradılıb.

Photo by delaram bayat on Unsplash


Məktəbli vaxtlarımızda atalarımızın hikmətini zarafatla sorğulasaq da, həqiqət orasındadır ki, tək bir insan digərlərinin həyatında yaxşılığa doğru böyük dəyişikliklər etməyə qadirdir. Əziz müəllim və insanlıq idealı Dr. Şəhla Qarayevanın həyat hekayəsi buna sübutdur. Mənim müəllimim öz insaniyyəti ilə yüzlərlə insanın həyatını dəyişib və bunu etməyə davam edir.

Seminar zamanı Şəhla Qarayeva


#12: Bagel sandwich

Everything bagel with scallion cream cheese. Photo credit: Shu-Yi Hsu


Photo: “pages” by Bill Selak is licensed under CC BY-ND 2.0

Lesson 1: Ugly is just a useless adjective


#11: Sheki halva

Pieces of Sheki halva on a plate

Abbas Abbasov

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store