Bir qadın həyatı (III Hissə)

Barat Şəkinskayanın əziz xatirəsinə ithaf olunur.

Çox möhnətin sonu bir gün səadətdir bu dünyada,

Qış gedəndə bahar gələr, — bir adətdir bu dünyada.

— Əfzələddin Xaqani

Mənbə: Barat Şəkinskaya

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.