Tək əldən səs çıxar?!

Məktəbli vaxtlarımızda atalarımızın hikmətini zarafatla sorğulasaq da, həqiqət orasındadır ki, tək bir insan digərlərinin həyatında yaxşılığa doğru böyük dəyişikliklər etməyə qadirdir. Əziz müəllim və insanlıq idealı Dr. Şəhla Qarayevanın həyat hekayəsi buna sübutdur. Mənim müəllimim öz insaniyyəti ilə yüzlərlə insanın həyatını dəyişib və bunu etməyə davam edir.

Abbas Abbasov, PhD
3 min readJan 12, 2021

--

--

--

Abbas Abbasov, PhD

Researcher studying higher education systems #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert